De procedure

Na het indienen van de klacht krijgt de arts gelegenheid te reageren op de klacht. De arts was verbaasd over onze klacht. Ze geeft aan inderdaad I Ching kaarten te gebruiken. Ze is zelfs van plan een wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van deze kaarten te gaan doen. Ze ontkent echter druk te hebben uitgeoefend op ons of iets te willen verkopen. Ze was er van overtuigd dat wij open stonden voor haar zienswijze. Als bijlagen worden bergen “testimonials” van Amerikaanse artsen meegestuurd. De titels vliegen je om de oren. Al die artsen verklaren dat de I Ching instrumenten geweldig werken.Ook informatie over het Gentle Wind project wordt meegestuurd. Maar een kritisch geluid ontbreekt natuurlijk overal.

Op dit verweer hebben wij een reactie geschreven. Het verbaast ons bijvoorbeeld dat ons hele medische dossier wordt meegestuurd. Wij denken dat het niet van belang is of je nu ernstige klachten hebt of minder ernstige klachten, het gebruik van deze stukjes papier als behandelwijze is in onze optiek geen onderdeel van de reguliere geneeskunst. We denken ook dat deze arts zo vol is van haar overtuiging dat ze niet eens merkt dat haar patiënten niet op dit soort oplossingen zitten te wachten. We hebben de Raad van Bestuur van het betrokken ziekenhuis gevraagd om een reactie op haar voornemen tot een wetenschappelijk onderzoek, maar het ziekenhuis weet van niets.

Opnieuw reageert de arts weer op onze reactie. Ze stuurt een verklaring van een collega mee die bevestigt dat ze het wel eens hebben gehad over een dubbelblind onderzoek naar de I Ching kaarten. Ook beweert ze dat alle alternatieve informatie gegeven is op ons verzoek.  We hopen dan dat de rechter met ons van mening is dat dit soort alternatieve methoden niet in de behandelkamer van een reguliere ziekenhuisarts thuis horen.

Lees meer…..