Nog wonderbaarlijker

Ik hield me voor dat ik de arts misschien niet goed begrepen had. Ik kon me niet voorstellen dat een Nederlandse ziekenhuis specialist dit soort bedenkelijke new age cult zou bedrijven. Maar ook mijn volgende ziekenhuisbezoek bevestigde mijn angstige voorgevoel.

In dit tweede consult begon de specialist met de constatering dat ik met mijn klachten niets meer hoefde te verwachten van de reguliere geneeskunst, daarna begon ze al snel weer over de IChing-systems kaartjes. Op een bijna verwijtende toon werd ons gevraagd waarom we de kaartjes niet hadden aangeschaft. Toen ik mijn bedenkingen tegen deze methode uitte reageerde ze geïrriteerd: “als dit niet bij u past doet u het toch gewoon niet”. Uw klachten kunnen niet met de reguliere geneeskunde opgelost worden. “Misschien houdt u niet genoeg van uzelf” verweet ze me. Ze gaf daarbij ook aan dat collega’s (ze doelde op andere artsen) haar advies wel niet zouden begrijpen. En dat is nu iets wat ik heel goed begrijp.

iichingLees verder ..