I Ching systems

Google leerde mij dat de kaartjes werden verkocht door I ching systems. De Amerikaanse website I Ching Systems belooft veel goeds als je hun producten aanschaft. Als uitvinder wordt Mary Miller genoemd, een gepensioneerd maatschappelijk werker. Maar na wat googlen ontdekte ik dat de producten van deze organisatie een wat langere voorgeschiedenis hebben.

De bron is een new-age cult groep in New England, die meerdere “instrumenten” verkocht. Ex aanhangers van deze groep hebben een website opgericht om duidelijk te maken wat voor soort organisatie hier achter steekt.  Deze website Wind of Changes  toont op onthutsende wijze een organisatie van manipulatie, De leden van de groep worden geworven door seminars, nieuwsbrieven en aanbiedingen van gratis healings door groepsleden. Deze healings zouden vanuit de spirituele wereld door het gebruik van de healing instrumenten de schade aan het aura herstellen en de cirkel van reïncaratie verbreken. De ontwerpen van de instrumenten zouden door telepathische impressies met de leider van de groep John D. Miller doorgeven. Als iemand een instrument koopt is hij of zij bekend als “instrumenthouder” en word deze constant aangemoedigd  duurdere instrumenten aan te schaffen. Daarnaast worden gebruikers aangemoedigd seminars en conferenties bij te wonen en op die manier bij te dragen aan het “doel van het project”. Instrumenthouders worden verder aangemoedigd hun instrumenten met zoveel mogelijk mensen te delen. Hoe duurder het instrument hoe meer “menselijke problemen” kunnen worden opgelost. Pijn of trauma, maar ook verslaving zouden verdwijnen als sneeuw voor de zon.

In de testimonials lees ik een bijdrage van een Nederlander “We are using the Gentle Wind instruments in our practice. After using the instruments, we see remarkable results. I have a lot of patients who want to open themselves up to this kind of healing. The group that spontaneously for other aspects of this healing is growing.”
(David, MD, The Netherlands.) Sinds kort is er ook een Nederlandstalige website waar deze producten worden verkocht. Op deze Nederlandse website (www.inchingsystems.org) is helaas niet te lezen wie er achter deze digitale etalage schuil gaat. Volgens onze bron is de life-coach in opleiding Paul Neelis degene die deze artikelen in Nederland probeert te slijten. Er zijn ook verbanden tussen de Amerikaanse tak van Ichingsystems en het Global Information Network(GIN). Dit GIN is een uiterst dubieuze organisatie die via een soort piramide systeem probeert mensen rijker te maken. De bewuste arts heeft hiervan ook informatie op een persoonlijke internetpagina geplaatst.

Lees verder .