De uitspraak

Op dinsdag 22 december 2015 heeft het regionaal tuchtcollege een uitspraak gedaan in onze tuchtrechtszaak. De betrokken arts van het Maasstad ziekenhuis heeft een waarschuwing gekregen. De geanonimiseerde versie van de volledige uitspraak is te lezen op uitspraken op Overheid.nl.

Een belangrijke passage in deze uitspraak is “Het College is van oordeel dat voor (het aanprijzen van) alternatieve behandelings- of genezingsmethoden in een reguliere instelling geen plaats is. Diagnostiek en behandeling dienen er te worden uitgevoerd conform de standaard van wetenschap en praktijk. Binnen de beroepsgroep zijn alternatieve methoden dan ook niet gebruikelijk. PatiĆ«nten komen in een dergelijke instelling niet, althans worden geacht daar niet te komen, voor een alternatieve behandeling ten behoeve van genezing of verlichting van hun klachten.”. Hiermee is een duidelijke grens gesteld aan de beroepsbeoefening van reguliere instellingen voor gezondheidszorg. Alternatieve behandelingen en genezingsmethoden horen hier niet thuis.

Zowel door de opstelling van het Maasstad ziekenhuis als door de bevestiging van onze standpunten door de uitspraak van het Tuchtcollege zijn we er volledig van overtuigd dat een herhaling van dit soort incidenten uitgesloten is. Uiteindelijk hebben we daarmee ons doel bereikt. Op 23 december ben ik gebeld door de heer Dorresteijn van de Raad van Bestuur van het Maasstad ziekenhuis. Hij heeft ons bedankt voor het nog veiliger maken van de zorg in Nederland met deze tuchtzaak. Het Maasstad ziekenhuis is druk bezig om alle specialismen en afdelingen ervan te doordringen dat dit soort praktijken niet kunnen.

lees verder